Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gug Badmintonklub

I henhold til vedtægternes § 9 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Gug Badmintonklub tirsdag den 31. maj 2016 kl. 19:00 i Byplanhallen.

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:


1. Valg af dirigent.

2. Formanden og udvalgene aflægger beretning.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

4. Kassereren fremlægger budget, herunder kontingentfastsættelse for det kommende regnskabsår.

5. Indkomne forslag.

a. Sendes til mail@gugbadminton.dk senest 24. maj 2016, kl. 12.00

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode af 2 år.
     a. Birgith Thisted – Modtager genvalg
     b. Jens Christian Kjærsgaard – Modtager genvalg
     c. Jørgen T. Olsen – Modtager genvalg
     d. Nyt bestyrelsesmedlem

7. Valg af 2 suppleanter. Vælges for et år ad gangen.

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
     a. Revisor: Morten Kristensen – Modtager genvalg
     b. Revisor suppleant:

9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved lidt at spise og drikke.
 
PDF fil af indkalselsen kan ses her.
 
_________________________________________________________________________________________
 
 
 
Så er sommertræningen "skudt" i gang ... og godt 40 spillere er tilmeldt træningen på 2 hold.

Som det ses var der "højt humør" blandt de yngste spillere til deres første sommertræning.
_________________________________________________________________________________________
 
 
 
Flere billeder fra træningshyggen kan ses her 
 
Lørdag den 16. april blev der afholdt træningshyggedag. 22 af klubbens U9-U15 spillere mødte friske op kl. 11. Vores trænere Anders, Daniel og Rasmus stod for dagens aktiviteter, som bød på samarbejde, konkurrencer, blindsmagning, badminton og massere af hygge.

Dagens vundne holdpoint blev efter aftensmaden omdannet til bankoplader, hvor der var præmier fra ”Happy Times” og ”Pizza Pizza God dag” på højkant. Yderligere havde Gug bageren flot sponsoreret en præmie til samtlige af spillerne for den gode indsats.

De sidste kræfter blev brugt på badminton i hallen, fri leg, spil og afslapning i sofaen. Kl. 21 sendte vi 22 meget trætte men glade børn hjem.

Aktivitetsudvalget takker for en super hyggelig dag :0)
_________________________________________________________________________________________
 
 

U9 holdet puljevindere

 
 
 
U9 holdet blev puljevindere og dermed nordjyske mestre - klar til DM for hold den 9-10/4 i Grindsted.
På billedet ses Lucca, William, Anders og Nikoline

_________________________________________________________________________________________

Tak til Go'on

 


Gug Badmintonklub havde i weekenden stort U15 ABCD stævne i Gug hallen, hvor der var 50 spillere fra 23 klubber repræsenteret. Der blev spillet 113 kampe så der var aktivitet på banerne hele dagen.

Klubben havde selv flere spillere med til stævnet og der var heldigvis også nogle der kunne tage præmie med hjem.

Magnus Gøthgen, som står længst til venstre vandt guld i HS i U15B rækken, og Alexander Buus Schmidt som står midt i fotografiet, vandt guld i HD sammen med Victor Damm fra Øster Hurup samt sølv i HS i U15 A rækken. Andreas Dahl Hansen fik 3. plads i HS i U15 C rækken. Det var ikke muligt at få Andres med på fotografiet, da han spillede kamp under fotografering.

På billede ses de fleste af de spillere der deltog i stævnet, sammen med klubbens dygtige ungdomstrænere.

Om eftermiddagen fik klubben besøg af Line Rask fra Go`On hovedkontor sammen med Poul Erik Christensen fra den lokale Go`on tank.

Go` On har ønskes at støtte lokale idrætsklubber, så i 2015 har Gug Badmintonklub haft en aftale omkring sponsorat, så klubben har fået 2 øre pr liter brandstof der blev solgt fra den lokale tank, og som det ses har den aftale givet et flot sponsorat til klubbens store ungdomsarbejde.

_________________________________________________________________________________________

Mange præmier til Gug Badminton til Julestævnet

 


Gug Badmintons ungdoms afdeling deltog med mange spillere i St. Restrup's julestævne,
og der var præmier til næsten alle Gug spillerne.

Bagerst fra venstre er det Peter Wagner (2. Plads HD U15A),
Gustav Villfrance (henholdsvis 1., 2. og 3. Plads i MD, HS og HD U15B),
Alexander Buus Schmidt (2. Plads i MD U15A),
Kristian Mejer Nørgaard (1. Plads i HD U13C),
Jeppe Broe (3. Plads HD U15B), Andreas Lund (2. Plads HD U15A).
Forrest fra venstre,
August Broe (1. Plads HD, U11C),
Nikolaj Rose Heltborg Jensen (2. Plads HD U11D),
Anders Wagner (2. Plads HD U9D)
William Helbert (3. Plads HS U9D).

Der er stadig stor stævne aktivitet i Gug, og med 7 hold tilmeldt holdturneringen kommer
rigtig mange spillere ud og får afprøvet deres evner imod spillere fra andre klubber.
Der er dog også plads til dem der hellere kun vil træne,
hvilket der er mulighed for at gøre en gang om ugen eller alle ugens 5 hverdage.
Lørdag kl. 10 står den på miniton for de mindste,
hvor også forældrene deltager, der kan man deltage for 100 kr.
resten af sæsonen, og dermed få en god introduktion til Badminton sporten.

_________________________________________________________________________________________

Klubtøj

 
Nu har de første spillere og trænere fået deres nye flotte klubtøj, det er stadig muligt at bestille klubtøjet.
 
Vores klubtøj kommer i år fra Forza og kan bestilles via Sport 24. Yderligere kan tøjet prøves i Aalborg Storcenter.

Et sæt koster 825kr incl. Spiller trøje, shorts og træningsdragt. Der er også en ekstra spilletrøje med i prisen.

_________________________________________________________________________________________

Støt Gug badmintonklub - helt gratis for dig!

Hver gang du tanker benzin eller diesel på GO ON tanken på Gertrud Rasks Vej 1 støtter du GUG Badmintonklub med 2 øre pr. liter brændstof,
Brændstofpriserne er meget konkurrencedygtige på Go On tanken, så husk at hjælpe din klub ved at tanke her.

Læs mere om Go On på deres hjemmeside www.goon.nu

_________________________________________________________________________________________

Gug Badmintonklub har indgået et sammenarbejde med EnergiNord, se info her. Husk alle kan støtte - medlemmer, forældre, bedsteforældre, onkler, tanter, naboer, tilskuere, venner og arbejdskollegaer - husk evt. også at tilmelde jeres fritidsbolig/sommerhus.

Tilmed dig her!

Online tilmelding, kontingentbetaling.

____________________________________________________

Hal aflysninger

AFLYSNINGER I BYPLANHALLEN/-SAL SÆSON 2015/2016

AFLYSNINGER I GUGHALLEN SÆSON 2015/2016

AFLYSNINGER I AALBORGHUSHALLEN SÆSON 2015/2016

_________________________________________________________

Gughallen er blevet en del af hjertestarternetværket.
Vi har fået opsat en Hjertestarter ved hovedindgangen
til hallen. Den er placeret på ydersiden, da den skal
være offentlig tilgængelig.

I den forbindelse er der for at forebygge tyveri og
hærværk på starteren, også blevet opsat video
overvågning af hovedindgangen. Skolen/hallen
er selvfølgelig underlagt loven om videoovervågning.
I korte træk betyder det:Optagelserne gemmes max
30 dage.Optagelserne gemmes på harddisk med kode,
hvor kun Teknisk Serviceleder har adgang. Optagelserne
må kun ses ved mistanke om noget kriminelt, og kun i
forbindelse med anmeldelse til politi.
 
 
Gug Badmintonklub  | mail@gugbadminton.dk