Bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer

Formand
Poul Erik Wagner
Næstformand
Helle Frandsen
Seniorformand
Birgith Thisted
Motionistformand
Maj Brit Møller Pedersen
Ungdomsformand
Henrik Birk